ข่าวสาร

กำหนดวันรับสมุดและหนังสือเรียนที่สั่งจอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑สำหรับผู้ปกครองของนักเรียน 


ที่สั่งจองสมุดและหนังสือเรียน


ให้ติดต่อรับ 


วันอังคาร ที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ  ห้องหน้าสนามอนุบาล  ชั้น ๑

ผู้เข้าชม : 1667


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 2 | Today: 54 | Total Visitors: 364,078