ข่าวสาร

ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ๒๕๖๑นัดประชุมผู้ปกครอง


"สำหรับนักเรียนเข้าใหม่"


ในวันเสาร์ ที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑


ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนบัว

ผู้เข้าชม : 753


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 6 | Total Visitors: 242,497