ข่าวสาร

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙กำหนดเปิดภาคเรียน


ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ระดับชั้นประถมศึกษา : วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙


ระดับชั้นอนุบาล : วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผู้เข้าชม : 1469


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 1 | Total Visitors: 242,492